free mobile web page development software

De club

Wie zijn we ?

We hebben in de 1 Wing een motoclub die aangesloten en erkend is door de AVIA. Deze club bestaat uit een bestuur met aan het hoofd een voorzitter, een schatbewaarder, een secretaris en effectieve en toegevoegde leden.

De MCB 1W staat open voor alle militairen en burgers van Defensie.

Partners en kinderen onder de 25 jaar zijn eveneens welkom.


Kalender

en activiteiten

De club organiseert tijdens de maanden Apr tot Sep elke maand een rondrit van ongeveer 4 Hr, die
steeds plaats vindt op een vrijdag (vanaf 12.15 Hr). De data voor de geplande rondrittenworden bepaald in het begin van de seizoen. Normaal valt het op de tweede vrijdag van de maand.

Ook tijdens de WE en op bepaalde feestdagen worden nog ritten voorzien die eveneens erkend en verzekerd zijn door de AVIA. De data van deze rondritten zullen ten gepaste tijden aan de leden medegedeeld worden.

Inscrijvingen

 

De inschrijvingen voor de club gebeuren bij Adjt Claude Gilles
 (Blok B 28 – M Gp/Sm Sp Avn).

De bijdrage bedraagt:
Effectieve leden / pensoen € 20
Toegevoegde of sympathiserende leden € 15
Effectieve leden die geen deel uitmaken van Defensie € 25

Wij verkopen eveneens T-shirts met het logo van de club.

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten in onze club.
Alle bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Secretaris Adjt Claude Gilles (Uitbr. 2366, mail: secretaire@mcb1w.be)